PRIMARIA COMUNEI COROIENI

Judetul Maramures

EVIDENTA PERSOANEI

    Populatia
    Populatia totala
    Comuna Coroieni face parte din randul comunelor a caror populatie nu depasste 2500 locuitori.
    La recensamantul din annul 1857 populatia comunei a fost:
    La recensamantul din 1992 populatia era de 2480 locuitori.
    Conform recensamantului din 2002 populatia comunei a fost de 2348 locuitori din care:
  • 1085 barbati;
  • 17
  • 1263 femei.
    Structura populatiei pe varste si sexe este prezentata in tabelul 1.
    Urmarind dinamica populatiei incepand din 1992 si chiar mai dinainte se constata o scaderea a numarului populatiei. Fata de 1992 populatia a scazut cu 132 locuitori. Dinamica este de tip regresiv si se constata un proces de imbatranire. Tot din tabel se observa ca pana la 44 de ani populatia reprezinta 46% , iar daca facem o comparatie cu anul 1957 se constata ca in 145 de ani populatia a scazut cu 100 locuitori.

    Evolutia Populatiei    Din prezenta situatie statistica, se desprind urmatoarele concluzii: situatia de mai sus a fost intocmita pe baza datelor furnizate de cadrele medicale de la Dispensarul Uman din comuna, precum si de la primarie din Registrul Starii Civile. In perioada analizata: 1991 - 2001, numarul celor decedati este mai mare decat al celor nascuti vii, fapt ce determina un spor natural negativ (-21). Luand insa pe sate situatia se prezinta cu totul altfel, de exemplu in Coroieni pe perioada  analizata rezulta un spor regresiv de -29, pe cand in Valenii Lapusului din cauza tiganilor se nasc in aceasta perioada 227 persoane si decedeaza 109, rezultand un spor de  +118.   

    Populatia activa
    Cuprinde toate persoanele de peste 14 ani, care in perioada de referinta au constituit forta de munca disponibila pentru producerea de bunuri si servicii.
    Populatia activa cuprinde populatia ocupata si somerii. In comuna, la ora actuala exista o populatie activa de 1600 persoane. Structura populatiei active, pe varsta si sex, se reprezinta astfel:
    Din totalul de 1600 persoane din comuna, 703 sunt barbati si 897 - femei, ponderea barbatilor si a femeilor in randul populatiei active fiind de: 43,9%  respectiv 56,1% .

    Populatia  ocupata
    In structura populatiei pe ocupatii, ponderea femeilor este tot de 56,1% dar ponderea cea mai mare  revine celor ce lucreaza in agricultura, si aici femeile fiind pe primul loc: 51.3%, iar barbatii 0.41%,in celelalte sectoare procentul fiind nesemnificativ.   
    Forma de prorietate
    In comuna exista numai  proprietate privata, nu sunt societati agricole sau turistice, s-au format doar doua asociatii a crescatorilor de taurine in satul Coroieni si Valeni, conform ordonantei 20 a guvernului. Aceasta situatie se prezinta in urmatorul tabel:


    Populatia inactiva
    Din aceasta categorie fac parte copiii, elevii, studentii, pensionarii, casnicele si beneficiarii de ajutor social. Situatia se prezinta in tabelul care urmeaza:
    Dupa cum reiese din tabel populatia inactiva este formata in marea majoritate din copii, elevi, studenti, urmata de pensionari.

    Somerii
    Din datele statistice la Primaria comunei Coroieni figureaza un numar de 25 someri din care: 17 barbati si 8 femei, din acestia 5 beneficieaza de ajutor de somaj si un numar de 20 de alocatii de sprijin.
    Structurati pe varsta si sex se prezinta astfel:
    Nivel de scolarizare
    Datele prezentate mai jos au fost extrase din evidentele Primariei mai precis Registrul Agricol.

    Se observa ca majoritatea populatiei este absolventa de gimnaziu, iar cei cu studii superioare reprezinta in jur de 2%. De asemenea exista un numar mare de persoane sub 4 clase, datorita faptului ca in comuna sunt 333 tigani, care majoritatea sunt nescolarizati sau cu 1-2 clase.                    

  
    Migratia

    Migratia populatiei, reiese foarte clar din urmatoarele tabele:
    Dupa 1989, in localitate au venit:


    In perioada de referinta au venit in comuna un numar de 50 persoane, cu varsta intre 20 - 60 ani, majoritatea au venit cu ocazia pensionarii, iar altii si-au intemeiat familii aici.
    In aceeasi perioada au plecat din comuna un numar de 70 de persoane, cu preponderenta tineri pana la 34 ani, din care majoritatea in alte tari, iar restul in orase sau alte sate in vederea intemeierii de familii.
    Mutatiile economico-sociale care au intervenit si intervin, conditioneaza deplasarile populatiei pe plan intern si extern.
    Din datele stastistice referitoare la populatie putem trage urmatoarele concluzii:
    Distributia gospodariilor in functie de terenul agricol detinut, se poate observa in graficul urmator:    Dupa cum se vede marea majoritate a gospodariilor detin intre 1 - 3 Ha.
    Piramida varstelor se prezinta in urmatorul grafic:
    Cei mai multi sunt copiii si batranii, la numarul copiilor dupa cum am mai mentionat contribuie natalitatea mare a tiganilor.