PRIMARIA COMUNEI COROIENI

Judetul Maramures

ANGAJARI

ANUNT    Primaria comunei Coroieni
    cu sediul in localitatea Coroieni, nr.161
    organizeaza concurs in data de 15.04.2008, ora 10 (proba scrisa si interviu),
    pentru ocuparea postului de


ASISTENT SOCIAL    Conditii de participare la concurs:
 • studii superioare in domeniu
 • cunostinte de operare pe calculator
   
    Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Coroieni, pana la data de 11.04.2008, ora 13.


    Documente pe care trebuie sa le contina dosarul de inscriere la concursul pentru postul de asistent social:
 • Cerere;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie de pe actul de identitate ( BI, CI ) si de pe certificatul de nastere;
 • Copie xrerox de pe actele de studii in specialitatea asistenta sociala;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinta medicala;
 • Copie de pe cartea de munca (unde este cazul).    ROMANIA
    JUDETUL MARAMURES
    PRIMARIA COMUNEI COROIENI


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat in vederea ocuparii  postului de asistent social
la Primaria comunei Coroieni
 • Legea 47/2006, privind sistemul national de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial nr. 239 din 16 martie 2006;
 • Legea 448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial nr. 1 din 3  ianuarie 2008;
 • Hotararea 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 4  aprilie 2007;
 • Legea 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial nr. 401  din 20  iulie 2001;
 • Legea nr. 482/2006, privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial nr. 1028  din 27 decembrie  2006;
 • OUG 105/2003, cu modificarile ulterioare, privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial nr. 747  din 26  octombrie 2003;
 • Legea 272/2004, cu modificarile ulterioare, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial nr. 557 din 23 iunie 2004;
 • Legea 116/2002, privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 193  din 21  martie  2002;